Ako je neka ulica izgubila prelaskom gradske pijace na novu lokaciju, onda je to ulica Petefi Šandora. Ali da li je zaista estao...

Već smo pisali smo o ulici Vase Pelagića, a ovaj put, pažnju ćemo posvetiti preostalim dvema ulicama, Laze Kostića i Josifa Pančića, koje svjim...

Predstavljamo vam još jednu ulicu koja pripada novijoj istoriji Apatina i jednom od novijih apatinskih blokova. Ulica Svetog Nikole do devedsetih...

Ovaj put pišemo o “slepoj” uličici ili bolje reći sokačiću, koji nosi ime Nikole Pašića, jednog od najpoznatijihpolitičara...

Pre dvadesetak godina, mnogi nazivi ulica u Srbiji su promenjeni. Nazivi koji su imali veze sa bivšim ideologijma...

Jedna od najsadržajnijih i najlepših apatinskih ulica. Ulica koja ima važno mesto u prošlosti, ništa manje u sadašnjoti...