Banka Poštanska štedionica A.D.

Obogaćena tradicijom, po malo zaodenuta blagim konzervatizmom baziranim na poštovanju i očuvanju nepromenljivih vrednosti, danas sa ponosom mže...