Iako postoje roditelji koji se trude da deci omoguće da samostalno odaberu kojim sportom žele da se bave, koju aktvnost...