Skupština je na današnjoj sednici usvojila odluku o pristupanju izradi lokalnog akconog...