U cilju rešavanja zahteva lica koji su izrazili želju za postavljanjem prodajnih tezgi, a u vezi prodaje osmomrtovskih...

Na osnovu zahteva od strane prodavaca novogodišnje dekoracije za dobijanje dozvole za prodaju na definisanim loacijama,...

Na današnjoj sednici Štaba za vanredne situacije opštine Kula komandant Štaba je doneo Preoruku...