Gradsko veće grada Sombora održalo je danas 27. sednicu kojom je predsedavao gradonačelnik AntonioRatković.

Gradsko veće Grada Sombora održalo je danas 24. sednicu, na čijem dnevnom redu se našlo 19 ačaka.

Gradsko veće Grada Sombora održalo je danas 23. sednicu kojom je predsedavao gradonačelnikAntonio...

Gradsko veće Grada Sombora održalo je danas 22. sednicu kojom je predsedavao gradonačelnikAntonio...

Gradsko veće Grada Sombora održalo je danas 21. sednicu kojom je predsedavao gradonačelnikAntonio...

Gradsko veće Grada Sombora održalo je danas 20. sednicu kojom je predsedavao gradonačelnik Antonio Ratkovi.

Gradsko veće Grada Sombora održalo je danas 19. sednicu kojom je predsedavao gradoačelnik...